Đố gỗ thông pallet 85 x 65 dài 2,2m

2200mm x 85mm x 65mm

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu