Gỗ thông pallet 88mm x 68mm

2,2m x 8,8cm x 6,8cm

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu