Gỗ thông pallet dài 1m( loại rẻ ) + bào láng 2 mặt

09 7171 1868 – Phước

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu