Gỗ thông pallet dài 1m x dày 2 phân + bào láng 1 mặt

1m x 8cm x 2cm

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu