Gỗ thông pallet dài 1m2 mặt 10cm

1,2m x 100mm x 18mm

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu