Gỗ thông pallet dày 2 phân + bào láng 2 mặt

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu