Gỗ thông pallet mặt 10 phân + bào láng 1 mặt

1m05 x 9,5cm/10cm x 1,5cm

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu