Gỗ thông pallet mặt rộng 10cm x dày 23mm

2,3m x 9,5cm/10cm x 2,3cm

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu

Liên hệ: 09 7171 1868 Phước