Gỗ thông pallet mặt rộng 12 phân x dày 2 phân + bào láng 1 mặt

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu