Gỗ thông pallet mặt rộng 14 phân x dày 23li

2,3m x 14cm x 2,3cm

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu