Gỗ thông pallet xẻ quy cách 100mm x 35mm

1500mm x 100mm x 50mm

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu