Gỗ thông quy cách 500 x 40 x 40

500m x 40mm x 40mm

0913.749.525 – 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu