Gỗ thông pallet rộng 10 phân x cao 8 phân

2200mm x 100mm x 80mm

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu