Gỗ thông sấy 10 vuông nhập khẩu – gỗ pallet

3,4m x 100mm x 100mm

09 7171 1868 – Phước