Gỗ thông sấy 95 vuông – gỗ pallet

2,8m x 95mm x 95mm

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu