Gỗ thông sấy nhập khẩu 85 x 65 – gỗ pallet

1,8m x 8,5 phân x 6,5 phân

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu