Gỗ thông trắng pallet đố lớn mặt 20 phân, dày 17 phân

2000mm x 200mm x 170mm

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu