Gỗ thông xẻ 2cm x 3cm dài 3m9 + cắt theo yêu cầu

Gỗ xẻ 3cm x 2cm 

9.00đ/m( giá mua số lượng nhiều )

0913.749.525 – 09.7171.1868