Gỗ thông xẻ mặt rộng 9cm x 1,5cm x dài 3m2 + cắt theo yêu cầu

Gỗ xẻ 9 phân x 1,5 phân

Liên hệ

0913.749.525 – 09.7171.1868