Gỗ thông xẻ mặt rộng 9cm x 1,5cm x dài 3m2 + cắt theo yêu cầu

Gỗ xẻ 9 phân x 1,5 phân

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước