Gỗ thông xẻ quy cách 30mm x 60mm + bào 4 mặt

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu

Liên hệ 09 7171 1868 Phước để đặt gỗ mới ạ!