Gỗ thông xẻ quy cách 90mm x 15mm

1,8m x 9cm x 1,5cm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước