Gỗ thông xẻ quy cách 90mm x 15mm

1,8 m x 9 cm x 1,5 cm

0913.749.525 – 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu