Gỗ thông xẻ theo yêu cầu

0913.749.525 – 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu