Ván gỗ thông pallet dày 23li dài 3,3m

3300mm x 100mm x 23mm

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu