Ván gỗ thông pallet dày 38mm

2200mm x 140mm x 38mm

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu