Ván gỗ thông pallet dày mặt rộng 20 phân, dày 4 phân, dài 4,6m

4600mm x 200mm x 40mm

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu