Ván gỗ thông đỏ pallet dày 20mm

2,2m x 80mm x 20mm

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu