Ván gỗ thông pallet mặt 10 phân bào láng 2 mặt

2,3m x 100mm x 23mm

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu