Ván gỗ thông pallet mặt 10cm dày 2cm

2200mm x 100mm x 20mm

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu