Ván gỗ thông mặt 14 phân x dày 3,8 phân

3,4m x 140mm x 38mm

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu