Ván gỗ thông pallet mặt 14,5 phân bào láng 2 mặt

2,3m x 145mm x 20mm

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu