Ván gỗ thông pallet mặt 16 phân dày 22li

2300mm x 160mm x 23mm

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu