Ván gỗ thông pallet mặt 16,5 phân, dày 23li

2,3m x 16,5F x 23li

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu