Ván gỗ thông pallet mặt 165mm bào láng 1 mặt

2,3m x 16,5 phân x 2 phân

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu