Ván gỗ thông pallet mặt 20 phân dày 4 phân

2200mm x 200mm x 40mm

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu