Ván gỗ thông mặt rộng 25cm x dày 2cm

360mm x 250mm x 20mm

Liên hệ 09 7171 1868 Phước