Ván gỗ thông pallet nhập khẩu mặt 12,5cm dày 23mm

2,3m x 12,5phân x 23li

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu