Ván gỗ thông pallet 1,2m

1200mm x 75mm x 17mm

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu