Ván gỗ thông pallet 1m1 bào 1 mặt

1,1m x 75mm x 15mm

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu