Ván gỗ thông pallet bào 1 mặt

1m05 x 80mm x 15mm

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu