Ván gỗ thông pallet mặt 16cm x dày 2cm + bào láng 2 mặt

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu

Liên hệ 09 7171 1868 Phước để đặt gỗ mới ạ!