Ván gỗ thông pallet mặt 17 phân dày 23mm

2300mm x 170mm x 23mm

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu