Ván gỗ thông pallet mặt 9,5cm dày 18mm

2,3m x 9,5phân x 18li

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu