Ván thông sấy mặt 14,5 phân x dày 2,3 phân – gỗ pallet

2,3m x 145mm x 23mm

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu