Ván thông sấy mặt 14,5 phân x dày 2,3 phân – gỗ pallet

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu

Liên hệ 09 7171 1868 Phước để đặt gỗ mới ạ!