Ván gỗ thông sấy mặt 9,5 phân x dày 2,3 phân

2,3m x 95mm x 23mm

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu