ván gỗ thông sấy nhập khẩu mặt 95mm – gỗ pallet

2,2m x 95mm x 17mm

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu