Ván gỗ thông trắng pallet dày 5 phân

2m2 x 250mm x 50mm

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu