Ván gỗ thông trắng pallet dày 13mm bào láng 2 mặt

2,3m x 95mm x 13mm

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu