Ván thông trắng pallet bào láng 1 mặt dày 15mm

1,8m x 115mm x 15mm

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu