Xem tất cả 10 kết quả

3950mm x 95mm x 75mm

Giá: 4,7 triệu/khối - 5 triệu/khối

2200mm x 85mm x 65mm

Giá: 5 triệu/khối

Liên hệ 

0913.749.525

1100mm x 75mm x 17mm

8.000đ/tấm

3400mm x 120mm x 100mm

Giá: 5 triệu/m3 - 6 triệu/m3

Giá: 4,7 triệu/khối - 5 triệu/khối

Giá: 4,7 triệu/khối - 5 triệu/khối

2200mm x 140mm x 38mm