Showing 1–96 of 338 results

– Lời nói đầu tiên chúng tôi xin cảm ơn Quý Khách Hàng đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của chúng tôi, kính chúc Quý Khách Hàng thành công , phát đạt trong mọi lĩnh vực.

Dài 3020mm x mặt rộng 300cm x dày 27mm

Liên hệ: Phước 09 7171 1868

KT Hình: Dài 120cm x 10cm x 1cm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

KT Hình: Dài 120cm x 6cm x 1cm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

KT Hình: Dài 120cm x 3cm x 1cm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

KT Hình: Dài 120cm x 3cm x 1,5cm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

KT Hình: Dài 1600mm x vuông 30mm x 30mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

KT Hình: Dài 2000mm x 30mm x 60mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

KT Hình: Dài 2000mm x vuông 50mm x 50mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

KT Hình: Dài 2000mm x 100mm x 50mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

Liên hệ: Phước 09 7171 1868

KT Hình: Dài 2400mm x 150mm x 30mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

Liên hệ: Phước 09 7171 1868

KT Hình: Dài 1800mm x 140mm x 10mm

Liên hệ: Phước 09 7171 1868

KT Hình: Dài 1800mm x 140mm x 12mm

Liên hệ: Phước 09 7171 1868

Dài 3m6 x mặt rộng 20cm x dày 3,8cm

Liên hệ

Phước 09 7171 1868

KT hình: Dài 100cm x rộng 70cm x dày 4,5cm

Nhận ghép theo kích thước yêu cầu

Liên hệ: 09 71 711 868 Phước

KT hình: Dài 200cm x rộng 120cm x dày 2cm

Nhận ghép theo kích thước yêu cầu

Liên hệ: 09 71 711 868 Phước

KT hình: Dài 160cm x rộng 100cm x dày 2cm

Nhận ghép theo kích thước yêu cầu

Liên hệ: 09 71 711 868 Phước

KT hình: Dài 120cm x rộng 60cm x dày 3cm

Nhận ghép theo kích thước yêu cầu

Liên hệ: 09 71 711 868 Phước

KT hình: Dài 120cm x rộng 80cm x dày 3cm

Nhận ghép theo kích thước yêu cầu

Liên hệ: 09 71 711 868 Phước

KT Hình: Dài 120cm x vuông 1,5cm x 1,5cm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

KT Hình: Dài 1200mm x vuông 10mm x 10mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

KT Hình: Dài 1200mm x vuông 20mm x 20mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

KT Hình: Dài 1200mm x 30mm x 20mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

KT Hình: Dài 1200mm x 40mm x 20mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

Mặt bàn 120cm x 40cm x dày 2cm

Nhận ghép mặt bàn theo kích thước yêu cầu

Liên hệ: 09 71 711 868 Phước

Mặt bàn 80cm x 40cm x dày 2cm

Nhận ghép mặt bàn theo kích thước yêu cầu

Liên hệ: 09 71 711 868 Phước

Gỗ thông tự nhiên ghép theo yêu cầu

Liên hệ 

09 71711 868 Phước

Gỗ thông tự nhiên ghép theo yêu cầu

Liên hệ 

09 71711 868 Phước

KT Hình: Dài 1200mm x 40mm x 60mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

Dài 6m x mặt rộng 22,5cm x dày 2,5cm

Liên hệ

Phước 09 7171 1868

Dài 5m1 x mặt rộng 120mm x độ dày 12mm

Phước 09 7171 1868 - mua càng nhiều giá càng rẻ

Gỗ chạy rãnh âm dương, rãnh chống mo

Gỗ láng mịn, về chỉ việc thi công, tiết kiệm nhân công, thời gian và chi phí

KT Hình: Dài 2400mm x 200mm x 20mm

Liên hệ

09 7171 1868 Phước

Quy cách:  2m45 x 10cm x 2cm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

Dài 3m96 x mặt rộng 18cm x độ dày 2,8cm

Liên hệ

09 71 711 868 - Phước

Dài 4m3 - 6m  x vuông 88m x 88mm

Liên hệ 

09 7171 1868 Phước

Gỗ dài theo yêu cầu x vuông 2,5cm x 2,5cm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

Dài 3m68 x mặt rộng 15,3cm x độ dày 3,3cm

09 7171 1868 Phước

Dài 3m68 x mặt rộng 20cm x độ dày 2,7cm

09 7171 1868 Phước

Dài 3m68 x mặt rộng 20cm x độ dày 2,5cm

Liên hệ

Phước 09 7171 1868

Dài 2m98 x mặt rộng 10,5cm x độ dày 1,2cm

Liên hệ

Phước 09 7171 1868 

Dài 4m25 x mặt rộng 29cm x độ dày 4,5cm

 Liên hệ: 09 71 711 868 - Phước

Gỗ thông nhập khẩu Canada + được gia công phủ keo láng mịn 4 mặt

Về chỉ việc thi công, tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chi phí.

Dài 3m66 x mặt rộng 28,6cm x độ dày 1,9cm

09 7171 1868 - Phước

 

Dài 3m2 x mặt rộng 29,5cm/30cm x độ dày 2,4cm

09 7171 1868 - Phước

 

Kích thước 1m x 2m x dày 4,5cm

Nhận Ghép theo kích thước yêu cầu

09 71711 868 Phước

Nhận gia công sản phẩm gỗ thông theo yêu cầu

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

Dài từ 1m - 4m x mặt rộng 77mm x độ dày 45mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

Dài từ 1m - 5m x mặt rộng 4cm x độ dày 3cm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

Dài từ 1m - 5m x mặt rộng 6cm x độ dày 2cm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

Gỗ thông nhập khẩu

Dài 4m88 x mặt rộng 18,5cm x độ dày 2cm

09 7171 1868 - Phước

Gỗ thông nhập khẩu

Dài 3m96 x mặt rộng 29,5cm x độ dày 2,2cm

 Liên hệ: 09 71 711 868 - Phước

Dài 4m5 x mặt rộng 96mm x độ dày 12mm

Gỗ chạy rãnh âm dương, rãnh chống mo

Gỗ láng mịn, về chỉ việc thi công, tiết kiệm nhân công, thời gian và chi phí

Dài 3m2  x mặt rộng 14,8cm x độ dày 1,5cm

 Liên hệ: 09 71 711 868 - Phước

Dài 3m2  x mặt rộng 14,8cm x độ dày 1,8cm

 Liên hệ: 09 71 711 868 - Phước

3m2  x 10cm x 1,7cm

 Liên hệ: 09 71 711 868 - Phước

6m x 140mm x 12mm

 Liên hệ: 09 71 711 868 - Phước

Gỗ chạy rãnh âm dương, rãnh chống mo

Gỗ láng mịn, về chỉ việc thi công, tiết kiệm nhân công, thời gian và chi phí

5m41  x 250mm x 33mm

 Liên hệ: 09 71 711 868 - Phước

 

Gỗ vuông 60mm x 60mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

Gỗ vuông 40mm x 40mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

2m45  x 205mm x 10mm

09 7171 1868 - Phước

2m45  x 205mm x 13mm

Phước 09 7171 1868

2m45  x 14cm x 2cm

 Liên hệ: 09 71 711 868 - Phước

Gỗ thông nhập khẩu Phần Lan

5m4  x 22,5cm x 7,5cm

 Liên hệ: 09 71 711 868 - Phước

Gỗ thông nhập khẩu Phần Lan

5m1  x 22,5cm x 2,7cm

 Liên hệ: 09 71 711 868 - Phước

Gỗ thông nhập khẩu Phần Lan

5m4  x 25cm x 6,3cm

 Liên hệ: 09 71 711 868 - Phước

Dài từ 1m - 4m5 x 3cm x 3cm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

Dài từ 1m - 4m5 x 3cm x 6cm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

Dài từ 1m - 3m96 x 2cm x 4cm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

3m96  x 10,5cm x 10,5cm

 Liên hệ: 09 71 711 868 - Phước

90cm x 9cm x 1,5cm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

Dài 2m45 x mặt rộng 130mm x độ dày 10mm

Liên hệ

09 7171 1868 Phước

Dài 2m45 x mặt rộng 10,5cm x độ dày 1cm

 Liên hệ: 09 71 711 868 - Phước

Dài 5m4 x mặt rộng 19,5cm x độ dày 4,2cm

 Liên hệ: 09 71 711 868 - Phước

Dài 4m x mặt rộng 14cm x độ dày 3,8cm

 Liên hệ: 09 71 711 868 - Phước

4m8  x 10cm x 1,9cm

 Liên hệ: 09 71 711 868 - Phước

Gỗ xẻ dài 1m - 5m15 x 50mm x 50mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

1m5 x 20cm x 3cm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

Gỗ xẻ dài 1m - 5m x 30mm x 50mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

4m5  x 205mm x 33mm

 Liên hệ: 09 71 711 868 - Phước

5m15  x 255mm x 50mm

 Liên hệ: 09 71 711 868 - Phước

Dài 120cm x rộng 10cm x dày 1,2cm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

3m9 x 10cm x 1,5cm

Phước 09 7171 1868

3m9 x 10cm x 1,7cm

 Liên hệ: 09 71 711 868 - Phước

2m45 x 105mm x 13mm

 Liên hệ: 09 71 711 868 - Phước

3m6 x 20cm x 2cm

Liên hệ

09 7171 1868 Phước

Gỗ xẻ dài từ 1m - 4m x 45mm x 45mm 

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

2m45 x 8,3cm x 2,7cm

 Liên hệ: 09 71 711 868 - Phước

3m3 x 102mm x 33mm

 Liên hệ: 09 71 711 868 - Phước

Gỗ xẻ dài từ 1m - 4m x 3cm x 10cm 

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

Gỗ thông xẻ mặt rộng 6cm x dày 1cm 

 Liên hệ: 09 71 711 868 - Phước

4m9 x 192mm x 34mm

 Liên hệ: 09 71 711 868 - Phước

3m2 x 103mm x 40mm

 Liên hệ: 09 71 711 868 - Phước

2m45 x 128mm x 20mm

 Liên hệ: 09 71 711 868 - Phước

Gỗ xẻ 3m x 100mm x 33mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước